กลุ่ม KTIS เผยล่าสุดปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงกว่าปีก่อน 32% พัฒนาคุณภาพอ้อยได้ผล ค่าความหวานสูงสุดเขตภาคเหนือ                                                             

กลุ่ม KTIS เปิดข้อมูลหีบอ้อยเบื้องต้น โค้งสุดท้ายก่อนปิดหีบ...

Read More