กลุ่ม KTIS รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบ Bubble and Seal ดีเด่น

นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น...

Read More