กลุ่มแอร์เอเชีย เปลี่ยนชื่อเป็น “แคปปิตอล เอ” (Capital A)

เอกลักษณ์องค์กรแบบใหม่ที่สะท้อนถึงธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่ออนาคตที่แข็งเเกร่งและดียิ่งขึ้น...

Read More