กลุ่มแอร์เอเชียแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพาณิชย์ ผลักดันธุรกิจขยายการเติบโต

เร่งขยายการเติบโต โดยใช้กลยุทธ์ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางตั้งเป้ารายได้ของธุรกิจดิจิทัลเป็น 50%...

Read More