กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” จัดพิธีส่งมอบจักรยาน 200 คัน รวมมูลค่า 310,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่

คณะผู้บริหาร “กลุ่มเซ็นทรัล” ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัลทำ” นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร...

Read More