กลุ่มอมตะลงนามร่วม6พันธมิตรรัฐ-เอกชน-ชุมชน พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำ-ขยะยั่งยืนระยะ 2

 เมื่อเร็วๆ นี้  บริษัทในกลุ่มอมตะ ได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ...

Read More