กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง  นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล ร่วมดูแลรักษามหาสมุทรอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล เนื่องในวันทะเลโลก (World...

Read More