กลุ่มบริษัทบางจาก เปิดแผนยุทธศาสตร์ถึงปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ออกจากวิกฤติโควิด-19 อย่างแข็งแกร่ง พร้อมปรับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์องค์กร ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทบางจาก เผยแผนยุทธศาสตร์องค์กร...

Read More