กลุ่มบริษัทบางจากเติบโตแข็งแกร่ง มุ่งสู่บทใหม่แห่งความยั่งยืนด้วย EBITDA 44,724 ล้านบาท ในปี 2565 สะท้อนผลสำเร็จของการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้หลากหลายและสมดุล บนพื้นฐานของการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงาน

กลุ่มบริษัทบางจาก รายงานผลการดำเนินงานปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 312,202 ล้านบาท...

Read More