กลุ่มบริษัทบางจากปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตุรกี-ซีเรีย

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท...

Read More