กลุ่มทรู ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “5 New S-Curve Season 2 : 5 อุตสาหกรรมอนาคต”

กลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป...

Read More