กลุ่มจีพีเอสซี สร้างอนาคตเยาวชน จ.ระยอง มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี-ปวช.ต่อเนื่องปีที่ 15

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ...

Read More