กลุ่มจีพีเอสซี จับมือทัพเรือภาคที่ 1 และ ศวทอ. นำร่องปลูกหญ้าทะเลหาดนภาธาราภิรมย์ฟื้นคืนระบบนิเวศใต้น้ำ

คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)...

Read More