กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ค่าเงินบาทประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565

Market update by SCBFM: 7 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์...

Read More