กลุ่มงานกิจการนักศึกษา SRIPATUM USR จิตอาสาไหลความดี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา สู่เยาวชน ร.ร.บ้านนาต้นจั่น และ ร.ร. วัดภูนก จ.สุโขทัย

53ปีศรีปทุม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์สุรศักดิ์...

Read More