กลับมาอีกครั้งกับ MASJ โปรแกรมอัพความดูดีในแบบฉบับตัวเอง พร้อมนิยามความงามใหม่ #ThisIsMe #ดูดีไม่มีกรอบ

ประเด็นเรื่อง Beauty Standard หรือ มาตรฐานความงามเริ่มถูกหยิบยกมานิยามใหม่เป็นวงกว้างกันมากขึ้น...

Read More