กลับมาพบกับอีกหนึ่งของการจัดงาน The Hope Fair เดือนตุลาคม

เด็กๆไปโรงเรียนกันแล้ว ก็ถึงเวลาของผู้ใหญ่ที่จะกลับมางาน The Hope...

Read More