กรุงไทยปลื้ม  บริการ “วอลเล็ต สบม.” ตอบโจทย์ผู้ลงทุน หนุนยอดจองซื้อพันธบัตร “ออมเพิ่มสุข”   หมดภายใน 40 นาที

 “สบน.-กรุงไทย” ปลื้มผู้ลงทุนแห่จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. ในแอปฯ...

Read More