กรุงศรี เตรียมพร้อมเปิดบริการ Cross-Border QR Payment ระหว่าง “ไทย-อินโดนีเซีย”

กรุงเทพฯ (17 สิงหาคม 2564) — กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))...

Read More