กรุงศรี ลุยขยายจุดให้บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน “Krungsri i-CONFIRM” เพิ่มความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝากและสมัครสินเชื่อออนไลน์ เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายขึ้น

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ยึดกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง...

Read More