กรุงศรี ประกาศแผนธุรกิจปี 2565 “เดินหน้าสู่อาเซียนกับกรุงศรี” เน้นเชื่อมโยงอาเซียน เป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ นำด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม

กรุงเทพฯ (3 กุมภาพันธ์ 2565) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ)...

Read More