กรุงศรีเร่งเครื่องปฏิบัติการ “Krungsri’s Race to Net Zero” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารให้เหลือศูนย์ภายในปี 257ลดการปล่อยก๊าซคา...

Read More