กรุงศรียังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้า SME เน้นช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และย้ำพอร์ตคุณภาพกรุงศรียังคงเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารหลักสำหรับลูกค้า SME เน้นช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และย้ำพอร์ตคุณภาพ

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ในปี 2564...

Read More