กรุงศรีคว้า 4 รางวัลด้าน HR จากเวทีระดับประเทศและเอเชีย

นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

Read More