กรุงศรีคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ UN Women 2021 Thailand WEPs Awards จากการออกพันธบัตรเพื่อสังคมที่คำนึงถึงเพศสภาพ (Gender Bond)

กรุงเทพฯ (23 พฤศจิกายน 2564) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับรางวัล UN...

Read More