กระทรวง พม. โดยกรมผส. จับมือภาคีเครือข่าย มอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยววิถีใหม่สุขใจ 4 มิติ” (คุ้มค่า ปลอดภัย กาย-ใจ สุขดี)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการส่งมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี...

Read More