กระทรวง พม. ยก ซีพีแรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในองค์กร

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...

Read More