รมช.เกษตรเปิดงาน “รวมพลังตามรอยพ่อฯ ปี 6” จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

รมช.เกษตรเปิดงาน “รวมพลังตามรอยพ่อฯ ปี 6” จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” สร้างหลุมขมนครกบนพื้นที่สูง...

Read More