กระทรวงสาธารณสุข ประชุมแผนรองรับเปิดประเทศพื้นที่ภาคใต้ ย้ำ VUCA มาตรการสำคัญป้องกันโควิด 19

กระทรวงสาธารณสุข ประชุมแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ 14 จังหวัดภาคใต้ ย้ำ VUCA...

Read More