กระทรวงศึกษาธิการเตรียมลงนาม MOU 4 ฝ่าย ขยายองค์ความรู้บริหารจัดการน้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ ผลิต “ชลกร” สู่ชุมชน

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมลงนาม MOU 4 ฝ่าย ประกอบด้วย มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กระทรวงมหาดไทย...

Read More