รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น

รัฐมนตรีว่าการเป็นประธานมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น “โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เน้นย้ำ อปท....

Read More