กระทรวงพลังงานจัดงานใหญ่ผนึก “ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี เอเชีย 2022” และ “ฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย 2022” ขับเคลื่อนพลังงานยุคใหม่ และยานยนต์พลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพฯ,  – กระทรวงพลังงานเร่งขับเคลื่อนพลังงานและยานยนต์ยุคใหม่ร่วมกับบริษัท ดีเอ็มจี...

Read More