กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย มอบอาหาร สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.ศรีปทุม

(8 พ.ย.64) คุณปริม จิตจรุงพร กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย มอบอาหารกลางวัน จำนวน 50 กล่อง...

Read More