กรม คร. เผยผลสอบสวนผู้สูงอายุโรคหอบหืดเสียชีวิตบนเครื่องบินขณะกลับไทย ย้ำ! ไทยมีระบบเฝ้าระวังอย่างรัดกุม

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข...

Read More