กรมเจ้าท่า เปิดท่าเรือท่าช้าง – ท่าสาทร (Smart Pier : Smart Connection) เชื่อมต่อล้อ-ราง-เรือ ยกระดับการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดท่าเรือท่าช้าง – สาทร “SMART PIER SMART CONNECTION” โดยมี พลเอก...

Read More