กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ฉลองครบรอบ 50 ปี อนุสัญญาฯ ไซเตส  และ 40 ปี แห่งการเป็นภาคีอนุสัญญา CITES ของประเทศไทย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ...

Read More