กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัว ๗ ชุมชนสืบไทย ยกระดับการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า...

Read More