อธิบดี สถ. เปิดการฝึกอบรมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ 10 จ.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...

Read More