กรมสุขภาพจิต แนะวิธีการเตรียมความพร้อมกายใจ เพื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ด้วยการสร้างสุข 5 มิติ คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง และสุขสงบ

วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า...

Read More