กรมสุขภาพจิต แนะตั้งสติ เตรียมกาย-ใจให้พร้อมก่อนขับขี่บนท้องถนน ให้อภัย แบ่งปันน้ำใจต่อผู้ร่วมเส้นทาง

กรมสุขภาพจิต แนะวิธีการป้องกันความรุนแรงที่เหมาะสมที่ควรทำในการขับขี่ยานพาหนะ คือ 1....

Read More