กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีนานาชาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดการทำงานให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง

กรมสุขภาพจิต เปิดเวทีวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง...

Read More