กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือและติดตามผลกระทบต่อจิตใจอย่างใกล้ชิด

กรมสุขภาพจิต มีความห่วงใยสภาพจิตใจของประชาชน ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่...

Read More