กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ Miss Thailand World และจิตอาสาเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาผู้ฟังที่ดี ลดการสูญเสีย และป้องกันการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

กรมสุขภาพจิต สร้างเครือข่ายจิตอาสาการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายในสังคมไทย...

Read More