กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด “อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค” ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ขับเคลื่อนภาคการผลิตของไทยมุ่งเป้าสู่โรงงานอัจฉริยะ

[ชลบุรี] (25 มกราคม 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

Read More