กรมศิลปากรขอเชิญชมรายการ “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์...

Read More