กรมวิชาการเกษตรมอบใบประกาศรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการภาคเอกชน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ บริษัท ซีด เทสท์ แล็บส์ เอเชีย จำกัด นำร่องผ่านการรับรอง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร...

Read More