กรมป่าไม้ – CPF  ต้อนรับ ผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เยี่ยมชมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่”เขาพระยาเดินธง” จ.ลพบุรี  

ลพบุรี :   นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป  หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธงของกรมป่าไม้  นายสุธี...

Read More