กรมประชาสัมพันธ์หนุน กฟผ. ร่วมรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5 ชวนคนไทยร่วมสร้างอากาศที่ดี ผ่าน TikTok

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ภูมิภาคทั่วประเทศ...

Read More