กรมควบคุมโรค แนะ “เจ้าของบ้าน หอพัก สถานประกอบการ” หากพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยเร็ว!!!

กรมควบคุมโรค แนะเจ้าของบ้าน หอพัก สถานประกอบการทุกประเภท หากพบผู้พักอาศัยหรือลูกจ้างติดเชื้อ โควิด...

Read More