กรมควบคุมโรค แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียน ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะสถานศึกษาคัดกรองและสังเกตอาการเด็กก่อนเข้าเรียนอย่างเคร่งครัด...

Read More